Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Generalforsamlinger, regnskaber, vedtægter mm – Klik her

Arkiv: Regnskaber, økonomi mm – Klik her

Bestyrelsen arbejder løbende med en række områder indenfor foreningens formål, herunder strand og strandrensning, vagtordning, hjemmeside, vejlaugenes forhold og den rekreative udvikling af den strandnære del af Solrød Strand.

For tiden arbejder bestyrelsen herudover særligt med emnerne:

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder møder gennem hele året. Mødedatoer for det igangværende foreningsår er:

Vejlaugsmøde 2017

Generalforsamling 2018

Vejlaugsmøde 2018

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen i Solrød Strand Grundejerforening består af syv medlemmer og to suppleanter, som er valgt på foreningens ordinære generalforsamling.

De nuværende medlemmer er:

De nuværende suppleanter er:

Nuværende revisor og revisorsuppleant er:

Forretningsfører: