Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Generalforsamlinger, regnskaber, vedtægter mm – Klik her

Arkiv: Regnskaber, økonomi mm – Klik her

Bestyrelsen arbejder løbende med en række områder indenfor foreningens formål, herunder strand og strandrensning, vagtordning, hjemmeside, vejlaugenes forhold og den rekreative udvikling af den strandnære del af Solrød Strand.

For tiden arbejder bestyrelsen herudover særligt med emnerne:

Bestyrelsesmøder

Vejlaugsmøde 2019

Generalforsamling 2020

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen i Solrød Strand Grundejerforening består af syv medlemmer og to suppleanter, som er valgt på foreningens ordinære generalforsamling.

De nuværende medlemmer er:

De nuværende suppleanter er:

Nuværende revisor og revisorsuppleant er:

Forretningsfører: