Dokumenter

Titel Publiceret d.
Generalforsamling-2021 – Referat 3. august 2021
Generalforsamling-2021 – Beretning 3. august 2021
Generalforsamling 2021 – Indkaldelse og dagsorden 28. maj 2021
Generalforsamling 2021 – Regnskab 2020 21. maj 2021
Generalforsamling 2020 – Beretning 5. marts 2021
Generalforsamling 2020 – Referat 4. marts 2021
Generalforsamling 2020 – Regnskab 2019 1. marts 2020
Generalforsamling 2020 – Indkaldelse og dagsorden 1. marts 2020
Generalforsamling 2019 – Referat 12. juni 2019
Projekt Strandens Hus – Økonomioversigt 1. april 2019
Generalforsamling 2019 – Beretning 17. marts 2019
Generalforsamling 2019 – Indbydelse og dagsorden 20. februar 2019
Generalforsamling 2019 – Indkomne forslag 20. februar 2019
Generalforsamling 2019 – Regnskab 2018 20. februar 2019
Generalforsamling 2018 – Beretning 22. marts 2018
Generalforsamling 2018 – Referat 22. marts 2018
Generalforsamling 2018 – Regnskab 2017 22. marts 2018
Generalforsamling 2018 – Indbydelse og dagsorden 26. februar 2018
Ekstraordinær generalforsamling 2017 – referat 23. april 2017
Generalforsamling 2017 – Beretning 4. april 2017
Generalforsamling 2017 – Referat af generalforsamlingen 4. april 2017
Generalforsamling 2017 – Regnskab 2016 4. april 2017
Generalforsamling 2017 – SSG Vedtægter med markerede ændringer 8. marts 2017
Generalforsamling 2017 – SSG vedtægter – ny version 8. marts 2017
Generalforsamling 2017 – Love for SSG 2. marts 2017
Generalforsamling 2017 – Dagsorden – Dagsorden ekstraordinær – Vejlaugsmøde 16. februar 2017
Generalforsamling 2016 – Indbydelse 21. august 2016
Generalforsamling 2016 – indkomne forslag 21. august 2016
Generalforsamling 2016 – Beretning 21. august 2016
Generalforsamling 2016 – Referat 21. august 2016