Nyheder

Kommuneplan 2017 – SSGs høringssvar

Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2017 er pt. i høring med høringsfrist 31. august 2017. Kommuneplanen er en overordnet rammeplanlægning som danner udgangspunkt for lokalplaner samt ændringer til samme. Det er henover foråret kommet SSG for øre, at der blev gjort overvejelser om udvikling af Strandvejen, i første omgang nærmere bestemt området mellem rundkørslerne ved Jagtvej og Egevej. […]

Læs mere

SSG fylder 100 år

Fredag d. 21. juli 2017 var det præcis 100 år siden Solrød Strands Grundejerforening blev stiftet. Det fejrede vi d. 21. juni med en lille fest på det grønne område ved vores vartegn, transformatortårnet, i rundkørslen ved Vestre Duevej. Vi vurderede, at flere havde mulighed for at deltage, hvis vi holdt festen inden sommerferien for alvor […]

Læs mere

100-års fødselsdag

I dag fejrer vi, at vi fylder 100 år I 2017 er det 100 år siden Solrød Strands Grundejerforening blev stiftet. Vores rigtige fødselsdag er d. 21/7, men det er midt i sommerferien, så vi synes, at det er bedre at fejre dagen i dag. Så kære medlemmer og kære venner Vi holder fest i […]

Læs mere

Solrødrundtløbet 2017

Lørdag d. 17. juni. afholder Solrød Center og Solrød Atletik & Motion Solrødrundtløbet 2017 Det er en fin mulighed for at løbe eller gå og samtidig støtte strandrensningen idet strandrenselauget får del i løbets overskud. Man kan løbe 3, 5 og 10 km og powerwalke 5 km. En lille del af hver af ruterne er […]

Læs mere

Generalforsamling og vejlaugsmøde i 2017

Generalforsamling 2017:                                                     Solrød Strands Grundejerforening afholdt ordinær generalforsamling nr. 100 tirsdag d. 28. marts i Aktivitetscentret og ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 18. april. Se dagsorden for generalforsamlingen, dagsorden for […]

Læs mere

SSG’s nye hjemmeside

Solrød Strands Grundejerforening har fået ny hjemmeside. Den kigger du på nu! Her får du nyheder og orientering fra foreningen. Du kan også se de nyeste indlæg på SSG’s facebookside og på Strandrenselaugets facebookside direkte på hjemmesidens forside. Den billedserie, der kører i SSG-Tårnet ved rundkørslen ved Duevej, kører også på forsiden.Den gamle hjemmeside er […]

Læs mere

Skiltepolitik

Høringssvar til TEMAHÆFTE OM SKILTEPOLITIK Konklusionerne i den helhedsplan som er udarbejdet for Solrød Center er klare og entydige for så vidt at anbefalingerne er at ”lægge forstanden” af sig og tage Solrød Strand på sig. Heri ligger uddybende et pejlemærke om at Solrød skal søge det mere kvalitetsfyldte og differentiere sig fra indkøbscentre med […]

Læs mere

Generalforsamling 2016

Se indbydelsen, indkomne forslag, referatet og regnskabet for 2015 her: Generalforsamling 2016  

Læs mere

God lokalplan med få knaster

Solrød Strands Grundejerforening har med stor interesse og i vid udstrækning med tilfredshed læst det fremlagte udkast til ny lokalplan 316.4 for kystområdet. Lokalplanforslaget indeholder ændringer og justeringer i forhold til den nugældende lokalplan 316.2 som i højere grad vil sikre de overordnede formål med reguleringen. Disse er at sikre områdets karakter af beboelsesområde med […]

Læs mere