Birkevejs historie

Sven Mortensen, Birkevej 18, har udarbejdet dette fyldige historiske skrift om Birkevej, Solrød Strand

Sven skriver i indledningen i forordet:

Meningen med denne fortælling er, at give beboere på Birkevej og andre interesserede et billede af udviklingen ved Solrød Strand fra starten af 1900´tallet og frem til i dag i 2021. Og her specielt uddybe den 105 års historiske udvikling af Birkevej fra køb af parcellen 56a i 1916.

Sven har stillet historien til rådighed for Solrød Strands Grundejerforening. Tak til Sven for det store arbejde.

Hele den historiske fortælling kan downloades her i pdf-format