Generalforsamling og vejlaugsmøde i 2017

Generalforsamling 2017:                                                    

Solrød Strands Grundejerforening afholdt ordinær generalforsamling nr. 100 tirsdag d. 28. marts i Aktivitetscentret og ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 18. april. Se dagsorden for generalforsamlingen, dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, regnskabet for året 2016, de nuværende love, forslag til nye vedtægter med markerede ændringer, det renskrevne forslag til nye vedtægter og referaterne af den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling . Klik her.

Vejlaugsmøde 2017:                                                              

Torsdag d. 23. november kl. 19.30 i Aktivitetscentret.
Indbydelsen til vejlaugsmødet sendes i begyndelsen af november til vejlaugsformænd og vejlaugskontaktpersoner.