Indkaldelse til generalforsamling og vejlaugsmøde i Solrød Strands Grundejerforening

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling
Torsdag d. 17. september 2020 kl. 19.00
I Aktivitets- og Frivilligcentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand

På grund af coronanedluknngen, kunne generalforsamlingen ikke gennemføres i marts 2020.

I stedet indkaldes der til kombineret generalforsamling og vejlaugsmøde. Vejlaugsmødet i november er derfor flyttet til 17. september.

Hvis der ikke kan afholdes møder mm. i efteråret, orienterer vi om alternativer her på SSGs hjemmeside

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Foreningens regnskab fremlægges til beslutning
 1. Fastlæggelse af årskontingent
 • Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent på 100 kr. samt uændret bidrag til Strandrensningslauget på 200 kr. Samlet årskontingent og bidrag til Strandrensningslauget: 300 kr.
 1. Aktuel orientering
 • Strandens Hus
  Kystsikring
  Gl. Køgevej
  Strandrensning
  Vagtordning
  Busholdepladsen
 1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • Bestyrelsens medlemmer: klik her
 • Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgår efter tur:
 • Bestyrelsesmedlemmer:
  Bjørn-Erik Jørgensen, Søren Trier Høisgaard, Keld Wohlert, Flemming Kristensen
  Suppleant:
  Bent Frederiksen
  Alle er villige til genvalg.
 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant til at gennemgå regnskabet for det kommende år
 • Nuværende revisor er Mathias Fisker.
  Nuværende revisorsuppleant er Søren Schramm.
 1. Indkomne forslag
 • Indkomne forslag ligger på hjemmesiden www.ssgsolrod.dk under menupunktet Nyheder. Forslag skal, ifølge vedtægterne §12, være indsendt senest den 15. februar, således at de kan nå at blive bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Der er ikke indkommet forslag

Vejlaugsmøde

 • En del af emnerne på vejlaugsmødet vil være behandlet under generalforsamlingen. Når generalforsamlingen er afsluttet, vil eventuelle resterende emner blive taget op til drøftelse.