Godt nyt om Strandens Hus i Solrød

Enighed mellem alle aktive klubber og brugere, stor opbakning fra borgere, supplerende løsningsforslag udarbejdet, og finansiering godt på vej

ENIGHED MELLEM ALLE AKTIVE KLUBBER OG BRUGERE
Initiativtagerne til STRANDENS HUS er Solrød Strand Grundejerforening og Solrød Vandsport. Foreningssammenslutningen Solrød Vandsport varetager de fælles interesser for alle aktive klubber og brugere på grunden, herunder Solrød Strands Kajakklub, Solrød Strand Vinterbadeklub, Solrød Strands Sejlklub, Solrød Beach Volleyklub, havsvømmere, windsurfere, kitesurfere m.fl.

400 AKTIVE OG IKKE ÉT BRUSEBAD
Solrød Strand Grundejerforening og Solrød Vandsport har i mere end to år arbejdet intenst på at skabe tidssvarende og tilstrækkelige klubfaciliteter for de ca. 400 aktive medlemmer, der i dag dyrker en fritidsinteresse med base på Østre Strandvej 26-30 i Solrød. Det er tankevækkende, at så mange aktive borgere må nøjes med to nedslidte toiletter og ikke har mulighed for at tage et brusebad efter endt træning.

NYE FUNKTIONER TIL GLÆDE FOR ALLE KOMMUNENS BORGERE
Projektet har flere formål: At opdatere faciliteterne for de ca. 400 nuværende brugere, at give plads til de mange borgere, der i disse år må stå på venteliste til f.eks. at blive medlem af vinterbadeklubben Freya, at respektere og bevare det unikke miljø på grunden, at åbne for positive oplevelser for alle kommunens borgere – uanset aldersgruppe, at tilbyde en attraktiv café/restaurant (sådan som lokalplanen for grunden allerede har tilladt) med tilhørende kiosk, ishus og offentligt tilgængelige toiletter. De eksisterende to sommerhuse skal iflg. projektforslaget overgå til at være nye faciliteter og tilbud til to af Solrød Kommunes store borgergrupper: Børnene i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO – og kommunens seniorer og pensionister. Det er af afgørende betydning for initiativtagerne, at samtlige nuværende og kommende borgere i Solrød Kommune ser Strandens Hus som en attraktiv oase – et sted hvor man kan opleve et aktivt, maritimt miljø – ”et havnemiljø i en kommune uden havn”.

DEBAT OG MODTAGNE FORSLAG HAR FORBEDRET PROJEKTET
I de forløbne godt syv måneder siden projektforslagets offentliggørelse, har initiativtagerne bag Strandens Hus holdt en række møder om modning af projektet – med aktive klubber, eksisterende og nye brugere, naboer og kommunens forvaltning.

Arbejdet har resulteret i et tillæg til det oprindelige projektforslag. Tillægget forholder sig bl.a. til antallet af parkeringspladser, mulige støttepunkter i de øvrige strandparker i Solrød Kommune ved fremtidige behov, hvis eller når Strandens Hus bliver for lille – og faciliteter til de såkaldt ”selvorganiserede aktiviteter”, for eksempel havsvømmere, windsurfere, kitesurfere, fridykkere med undervandsjagt (UV-jagt) m.fl.

FINANSIERING GODT PÅ VEJ
En stor del af finansieringen af dette projekt på Solrød Kommunes tre sammenhængende grunde skal rent faktisk komme fra andre kilder end Solrød Kommune. Og denne del er rigtig godt på vej – takket være velvillige fonde og lokale borgeres økonomiske støtte til det samlede projekt. Senest har Friluftsrådet bevilget 500.000 kr. til Strandens Hus.

DET NYE SORT
De nye bygninger, som alle bliver opført i træ, har nu skiftet farve til sort og sandfarvet på facaderne – med hvide vinduer og grønne skodder. Dette nye designforslag viser mulighederne i den detailprojektering, som selvfølgelig skal gennemføres, når finansieringen og den politiske beslutning er faldet på plads.

DEN NÆRE FREMTID
Solrød Strand Grundejerforening og Solrød Vandsport er særdeles optimistiske med hensyn til projektets fremtid: Den omfattende fundraising forventes at give flere og større tilskud til byggeriet af det nye, fælles klubhus på grunden. Finansieringen af den nye bygning indeholdende café/restaurant er også i god gænge: Lokale borgere har givet tilsagn om økonomiske indskud, der mere end dækker halvdelen af prisen på byggeriet af dette helt privatfinansierede hus. Resten af finansieringen kan evt. optages som realkreditfinansiering.

Initiativtagerne afventer nu kun den politiske beslutningsproces i byrådet i Solrød Kommune.

Se hele projektforslaget under menupunktet Dokumenter > Projekter (pdf-fil). Klik her for at komme direkte til projektforslaget