Kommuneplan 2017 – SSGs høringssvar

Kommuneplan 2017.

Kommuneplan 2017 er pt. i høring med høringsfrist 31. august 2017.

Kommuneplanen er en overordnet rammeplanlægning som danner udgangspunkt for lokalplaner samt ændringer til samme.

Det er henover foråret kommet SSG for øre, at der blev gjort overvejelser om udvikling af Strandvejen, i første omgang nærmere bestemt området mellem rundkørslerne ved Jagtvej og Egevej.

SSG har allerede i foråret 2017 været i dialog med Solrød Kommune og er henover sommeren blevet opmærksom på at en bygherre har indledt dialog med Solrød Kommune med henblik på et omfattende byggeri, som i væsentlig grad overstiger byggemulighederne i henhold til den nuværende kommune- og lokalplan.

SSG har følgeligt indgivet et høringssvar som tilkendegiver SSG´s holdning til områdets udvikling (området benævnes 316A og dækker grunde ud mod Strandvejen fra Uglevej til Parkvænget).

Vi er opmærksomme på, at mange vejlaugsbestyrelser og grundejere har udvist interesse og bekymring for dette.

Se SSG´s høringssvar: Klik her