Kystsikring – Anlægsbidrag

Solrød Kommune har sendt et brev til alle grundejere, som omfattes af den kommende Kystsikring, med en foreløbig fastsættelse af anlægsbidraget for den enkelte ejendom.

Det kan være lidt vanskeligt at forstå, hvorledes ”antal andele tillægsbidrag” beregnes.
Kommunen har tidligere produceret en video, der på en god måde viser principperne for beregningerne https://www.youtube.com/watch?v=g7J4YHv_dEQ

Men ved at anvende https://kort.solrod.dk/spatialmap og klikke på Klima i menuen til venstre, kan en eventuel oversvømmelses udbredelse ved forskellige niveauer ses på kortet. Man kan derefter indtaste ejendommens matrikelnummer i øverste højre hjørne på siden, og kan således få et klart overblik over, hvordan ens ejendom bliver berørt.

Det giver en bedre mulighed for at forstå ”antal andele tillægsbidrag”.

Billedet er fra stormfloden i januar 2017. Billedet er taget ved Østre Strandvej, hvor der blev opført en midlertidig sandvold.