Møde om kystsikringen – Referat

Årets møde for Solrød Strands Grundejerforenings vejlaugskontaktpersoner og andre interesserede blev afholdt torsdag den 18. november kl. 19.30 i Aktivitets- og Frivilligcenterets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand.

Hovedemnet var den kommende Kystsikring, og i den anledning var medlemmerne fra Karlstrup Strands Grundejerforening inviteret til mødet, da kystsikringen dækker vores fælles område.

På mødet blev givet en grundig orientering om ”Projekt Kystsikring” og der var mulighed for at stille spørgsmål. Til stede var repræsentanter fra den foreløbige bestyrelse i Klitlauget, Solrød Kommune samt Sweco A/S, som er kommunens rådgiver.

Dagsorden til mødet var:

1 SSG byder velkommen.

2 Præsentation af Klitlaugets midlertidige bestyrelse samt historie og formål med kystsikringen.

3 Gennemgang af projektet med beskrivelser og tidsplaner.

4 Kort status på kystsikringen indtil nu, herunder orientering om kommunikation og hjemmeside.

5 Pop-up møder på stranden.

6 Eventuelt.

Til ovenstående 6 punkter var afsat 2 timer inklusive tid til spørgsmål.

Efter punkt 6, var der en kort pause på 5 minutter. Derefter var der afsat 30 minutter til aktuelle emner i Solrød Strands Grundejerforening.

Referatet af mødet er på Klitlaugets hjemmeside: Klik her. Referatet står under menupunktet nyheder.
Direkte link: Klik her

Der afholdes pop-up møder om kystsikringen søndag d. 5. december kl. 10 ved enden af Hedevej og kl. 13 ved enden af Ventegodtsvej. Alle er velkomne!

Når du er inde på Klitlaugets nye hjemmeside, kan du samtidig finde flere nyttige informationer om kystsikringen og på siden kan du også tilmelde dig til at modtage kommende nyhedsbreve fra Klitlauget, så du altid er opdateret om seneste nyt.