Nyheder

Skiltepolitik

Høringssvar til TEMAHÆFTE OM SKILTEPOLITIK Konklusionerne i den helhedsplan som er udarbejdet for Solrød Center er klare og entydige for så vidt at anbefalingerne er at ”lægge forstanden” af sig og tage Solrød Strand på sig. Heri ligger uddybende et pejlemærke om at Solrød skal søge det mere kvalitetsfyldte og differentiere sig fra indkøbscentre med […]

Læs mere

Generalforsamling 2016

Se indbydelsen, indkomne forslag, referatet og regnskabet for 2015 her: Generalforsamling 2016  

Læs mere

God lokalplan med få knaster

Solrød Strands Grundejerforening har med stor interesse og i vid udstrækning med tilfredshed læst det fremlagte udkast til ny lokalplan 316.4 for kystområdet. Lokalplanforslaget indeholder ændringer og justeringer i forhold til den nugældende lokalplan 316.2 som i højere grad vil sikre de overordnede formål med reguleringen. Disse er at sikre områdets karakter af beboelsesområde med […]

Læs mere

Solrød Strand Pier

SOLRØD STRAND PIER – ER DER VILJE?  Under et behørigt indkaldt pressemøde i september 2015 blev en ny idé under navnet Solrød Strand Pier præsenteret for borgmester Niels Hörup, teknisk forvaltning og øvrige interesserede. Klubber og foreninger med tilhørsforhold til stranden, og særligt Østre Strandvej, har deltaget i arbejdet. Resultatet er en række flotte skitser […]

Læs mere