Strandsiden

Strandsiden juni 2021

Side  1-3:        Kystsikringen ved Solrød Strand.
Side 4-5:         Årets arbejde – og næste års.
Side 6-9:         Strandrensning 2020.
Side 10-11      Vagtordningen.
Side  12-15:    Borgmesterens hjørne.
Side  18-19:    Solrød Center – om at handle lokalt.
Side  20:          Feedback og Input til relevante emner.
Side  21-23:    Gammel Køgevej – Mere grønt, lavere fart.
Side  24-27:    Strandens Hus.
Side 28-31:     Stranden i bymidten – Til kamp mod voldsomt byggeri.
Side 32:           Generalforsamling 2021 og datoer i 2021-2022

 

 

Hent

Strandsiden juni 2020

Indhold:

Side  1-3:      Stationspladsen – Muligheder og ansvar.
Side 4-11:     Strandrensning 2019 – Et år med udfordringer og rekorder.
Side  12-15:  Borgmesterens Hjørne.
Side  16-19:  Den nye affaldsordning – Affald på rette sted.
Side  20-22: Renovering af Gammel Køgevej – Mere grønt, lavere fart.
Side  23:       Hedevej, Solrød Strandvej, Solrød Center.
Side  24-29: Kystsikringsprojektet – Godt begyndt men ikke halvt fuldendt, endnu.
Side  32:       Generalforsamling 17. september 2020
Side  32:       Generalforsamling og vejlaugsmøde i 2021.

Hent

Strandsiden juni 2019

Indhold:

Side    1-3: Strandens hus – Fra projekt til virkelighed.
Side    4-5: Borgmesterens Hjørne.
Side    6-7: Kystsikringen – En langstrakt proces
Side   8-13: Strandrensning 2018
Side 14-16: Ny affaldsordning – med affaldssortering.
Side      17: Østen for Solrød Center – Lokalplan?
Side 18-19: Sliddet på klitterne
Side 20-21: Renovering af Gammel Køgevej – Mere grønt, lavere fart
Side 22-23:. Vagtordningen 2017- Færre indbrud.
Side 24-27: Solrød Biogas – Tangens vej fra vand til jord
Side      28: Vejlaugsmøde 2019 – Generalforsamling 2020 – Vejlaugsmøde 2020

 

Hent

Strandsiden juni 2018

Indhold:

Side     1-5: Strandens hus – En saltvandsindsprøjtning til Solrød Strand.
Side    6-7: Borgmesterens Hjørne.
Side   8-11: Solrød Strands Grundejerforenings 100-års fødselsdag.
Side 12-13: Kystsikringen – Næsten i mål.
Side 14-15: Stranden i bymidten.
Side 16-19: Solrød Biogas – Status og fremtidsudsigter.
Side 20-23: Strandrensning 2017 – En sen start.
Side 24-25: Vagtordningen 2017- Lidt flere indbrud.
Side 26-27: Solrød Center – Udvikling eller afvikling.
Side      28: Vejlaugsmøde 2018 – Generalforsamling 2019 – Vejlaugsmøde 2019.

Hent

Strandsiden marts 2017 – 100 års jubilæumsnummer

Indhold:

Side       1: 100 år med mod til at sætte kurs.
Side   2- 3: Stort tillykke med de 100 år, SSG!
Side   4-11: Strandrensningen 2016 – En ny begyndelse!
Side 12-19: Alle veje fører til Solrød Strand.
Side 20-25: Strandområdet før 1960.
Side 26-27: 100-årets flotteste Strandvej.
Side 28-29: Borgmesterens hjørne.
Side 30-33: Solrød Biogas – En rejse i grøn omstilling.
Side 34-37: Min tid som formand.
Side 38-39: Facebook og hjemmeside.
Side 40-42: Kystsikring – ja, men hvordan?
Side 43-44: Lampesagen …synes at have fundet et fornuftigt leje.
Side 45-46: Pladser og handelsgade i konkret forandring.
Side 47-48: Vores nye vartegn er klar til indvielse.
Side 49-51: Vagtordningen – Laveste antal tyverier i mange år.
Side      52: Indkaldelse til generalforsamling 28/3-2017.
Side      52: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling18/4-2017.
Side      52: Indkaldelse til vejlaugsmøde 23/11-2017.

Hent

Strandsiden marts 2016

Indhold:

Side 1-3: Solrød Strand Pier – er der vilje?
Side 4-5: Ny lokalplan 316.4 – Strandområdet – Vil sikre et bedre kystområde
Side 6-7: Solrød Torvegade er på vej
Side 8-9: Kystsikring – Det indledende arbejde
Side 10-11: Borgmesterens Hjørne
Side 12-13: Vagtordningen, en glædelig nedadgående tyverikurve
Side 14-17: Strandrensningen 2015
Side 18-19: Solrød biogas i røg og damp ind i det nye år
Side 20: Hjælme tager den tid hjælme skal have – Om klitterne ved Østre Strandvej
Side 21: Kan vi blive helt giftfri i Solrød – Danmarks Naturfredningsforening
Side 22: Tænd bål og slå ring om de frie kyster
Side 23: Solrød Strandvej – Et stykke af vejen
Side 24: Lamperne på de private fællesveje
Side 25: Reklamepyloner ved centrene
Side 26: Solrød Kirketorv – Om pladsen ved Solrød Strandkirke
Side 27: Det kulturelle transformertårn
Side 28: Indkaldelse til generalforsamling marts 2016

Hent

Strandsiden 2015

Side 1-3: Visioner for Solrød Center
Side 4-5: Borgmesterens hjørne
Side 6-7: Strandrensning 2014-2015 – Nye udfordringer
Side 8-9: SSG-papaplyen – om renovering af lamper
Side 10-11: Vagtordningen – færre og færre indbrud
Side 12-13: Solrød Biogas
Side 14-15: Status på Transformatortårnet
Side 16: Indkaldelse til Generalforsamling

Hent

Strandsiden 2014

Indhold:
Side 1-2: Solrød Strand 2017
Side 3 : Solrød Kommunes Lokalarkiv
Side 4-5: Borgmesterens hjørne
Side 6-9: Solrød Strand Kajakklub
Side 10-11: Stranden ved Solrød
Side 12-13: Strandrensning 2014
Side 14-15: Nyt om Vagtordningen
Side 16: Indkaldelse til Generalforsamling

Hent

Strandsiden 2013

Side 1-3: Fornyelse, forskønnelse, forventning
Side 3: Vejlasugsmødet efteråret 2012
Side 4-5: Borgmesterens hjørne
Side 6-7: Havets Hus
Side 8-9: Strandrensning 2013
Side 10-11: Vagtordningen virker
Side 12: Indkaldelse til generalforsamling 2013

Hent