Vagtordningen

Vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening

Vagtordningen blev indført i juli 2011.

Ejendomme i de to grundejerforeningers område kan melde sig til ordningen.

Herudover kan man blive medlem i vagtordningen, hvis man bor i et område, der er relativt tæt på SSGs og JSGs område.

Vagtordningen er udførligt omtalt i Solrød Strands Grundejerforenings medlemsblad Strandsiden i de numre, der er udkommet siden 2011.
Strandsiden kan læses her: Strandsiden

Orientering om Vagtordningen – og tilmelding