Om Solrød Strands Grundejerforening

Solrød Strands Grundejerforening repræsenterer mere end 1.500 ejendomsejere i den strandnære del af Solrød. Foreningen har siden 1917 spillet en aktiv rolle i udviklingen af Solrød Strand som område og by. Foreningens virke som områdets største interesseorganisation er at fremme Solrød Strand som et attraktivt sted at bo med rekreative og kvalitetsfyldte aktiviteter, arealer og natur.

Indholdet på forsiden:

Nyheder
Sponsorer
Transformatortårnets billedshow
SSG’s medlemsblad Strandsiden

Solrød Strands Grundejerforenings Facebookside

Besøg vores Facebookside, “like” siden og modtag løbende opdateringer.

Vil du være medlem i Solrød Strands Grundejerforening:

Mail til Formand Flemming Kristensen eller sekretær Preben Larsen med dit navn, adresse og telefonnummer. Se bestyrelsens mailadresser her

 

Nyheder

Læs nyheder fra Solrød Strand Grundejerforening.

Vi orienterer løbende om vores aktiviteter her på hjemmesiden og på vores Facebookside.

Under menupunktet Bestyrelsen kan du se hvornår vi holder møder og hvilke emner, der fylder mest i vores arbejde for tiden

Se alle nyheder

Nyhedsbrev fra Klitlauget om sandfodringen

Seneste nyt vedr. sandfodringen. Sandfodringen vil påbegyndes i perioden fra primo maj til medio juni. Selve arbejdet forventes at strække sige over max 2 uger – dvs. at ved start fx den 16. maj vil sandfodringen være færdigt inden udgangen af maj måned. Se hele nyhedsbrevet her: https://solrodklit.dk/wp-content/uploads/2022/03/Nyhedsbrev-marts-2022-2.pdf

Læs mere

Vores sponsorer

Transformatortårnet

Strandsiden

Strandsiden juni 2021

Side  1-3:        Kystsikringen ved Solrød Strand.
Side 4-5:         Årets arbejde – og næste års.
Side 6-9:         Strandrensning 2020.
Side 10-11      Vagtordningen.
Side  12-15:    Borgmesterens hjørne.
Side  18-19:    Solrød Center – om at handle lokalt.
Side  20:          Feedback og Input til relevante emner.
Side  21-23:    Gammel Køgevej – Mere grønt, lavere fart.
Side  24-27:    Strandens Hus.
Side 28-31:     Stranden i bymidten – Til kamp mod voldsomt byggeri.
Side 32:           Generalforsamling 2021 og datoer i 2021-2022

 

 

Hent