Om Solrød Strands Grundejerforening

Solrød Strands Grundejerforening repræsenterer mere end 1.500 ejendomsejere i den strandnære del af Solrød. Foreningen har siden 1917 spillet en aktiv rolle i udviklingen af Solrød Strand som område og by. Foreningens virke som områdets største interesseorganisation er at fremme Solrød Strand som et attraktivt sted at bo med rekreative og kvalitetsfyldte aktiviteter, arealer og natur.

Indholdet på forsiden:

Nyheder
Sponsorer
SSG’s Facebookside
Transformatortårnets billedshow
SSG’s medlemsblad Strandsiden

Nyheder

Læs nyheder fra Solrød Strand Grundejerforening.

Vi orienterer løbende om vores aktiviteter her på hjemmesiden og på vores Facebookside.

Se de sidste opdateringer fra Facebooksiden lidt længere nede på siden

Under menupunktet Bestyrelsen kan du se hvornår vi holder møder og hvilke emner, der fylder mest i vores arbejde for tiden

Se alle nyheder

Kystsikring – Anlægsbidrag

Solrød Kommune har sendt et brev til alle grundejere, som omfattes af den kommende Kystsikring, med en foreløbig fastsættelse af anlægsbidraget for den enkelte ejendom. Det kan være lidt vanskeligt at forstå, hvorledes ”antal andele tillægsbidrag” beregnes. Kommunen har tidligere produceret en video, der på en god måde viser principperne for beregningerne https://www.youtube.com/watch?v=g7J4YHv_dEQ Men ved […]

Læs mere

Vores sponsorer

Facebook

Solrød Strands Grundejerforenings Facebookside

Besøg vores Facebookside, “like” siden og modtag løbende opdateringer.

 

Besøg Facebook-siden

Transformatortårnet

Strandsiden

Strandsiden juni 2020

Indhold:

Side  1-3:      Stationspladsen – Muligheder og ansvar.
Side 4-11:     Strandrensning 2019 – Et år med udfordringer og rekorder.
Side  12-15:  Borgmesterens Hjørne.
Side  16-19:  Den nye affaldsordning – Affald på rette sted.
Side  20-22: Renovering af Gammel Køgevej – Mere grønt, lavere fart.
Side  23:       Hedevej, Solrød Strandvej, Solrød Center.
Side  24-29: Kystsikringsprojektet – Godt begyndt men ikke halvt fuldendt, endnu.
Side  32:       Generalforsamling 17. september 2020
Side  32:       Generalforsamling og vejlaugsmøde i 2021.

Hent