VAGTORDNINGEN – en frivillig, kollektiv områdevagt

PRIS
Vagtordningen udføres af Securitas. Pris pr. år: 570 kr. incl. moms (i 2024) for deltagelse i den frivillige områdevagt/tryghedsvagt.

For 47,50 kr. pr. måned eller kun 1,56 kr. pr. døgn kan du reducere din risiko for indbrud.
Beløbet opkræves primo marts hvert år af Solrød Vandværk.

Udmelding af vagtordningen kan ske med én måneds varsel til udgangen af den følgende måned.

Pris i 2024 ved telefonisk tilkald af vagt: 794 kr. incl. moms med op til 30 minutter hos medlemmet, derefter 397 kr. pr. påbegyndte 30 minutter. Medlemmet skal selv betale for hvert telefoniske tilkald af vagt.

ANTAL MEDLEMMER

725 medlemmer pr. 1. maj 2024

SECURITAS
Siden den 1. januar 2021 har SECURITAS, der er Danmarks største vagtleverandør, været vores leverandør af områdevagt. Securitas passer bl.a. også på supersygehuset i Køge og på Køge Kommunes ejendomme.

Den 1. april 2021 skiftede Karlstrup Strands Grundejerforening (”Hulvejskvarteret”) også til Securitas. Solrød Kommune og Solrød Centret har også valgt at skifte til Securitas. Jersie Strands Grundejerforening deltager nu også i SSG’s vagtaftale med Securitas.

SSG modtager et tilsyn hvert døgn på veje med mindst fem betalende medlemmer – med scanning af den opsatte stregkode for enden af vejen. Det daglige tilsyn sker morgen, middag, aften eller nat – og altid på skiftende tidspunkter. Vagten scanner stregkoden med en håndholdt computer (PDA), der er on-line med Securitas’ Guard Report System (GRS). Vagten kan på stedet skrive og sende rapporter over hændelser. Systemet logger stregkodens placering, tidspunktet, vagtens initialer, hændelser og udført aktion. Desuden kan vagten med det samme se, om alle stregkoder er blevet scannet ved afslutningen af hver rundering.

SSG modtager hver morgen kl. ca. 8 en døgnrapport med data over samtlige scanninger og eventuelle hændelser. Ethvert medlem af den kollektive vagtordning kan på begæring få oplyst tidspunkterne for alle scanninger på egen vej – det giver en unik kvalitetssikring.

På veje med mindre end fem betalende medlemmer er der ét ugentligt tilsyn.

Samtlige medlemmer af den kollektive, frivillige vagtordning modtager et klistermærke til påsætning på egen postkasse – samt info om et kodeord og et specielt ”Solrødnummer”, der kan ringes til ved behov for tilkald af en vagt.

Vi er tilfredse med det udførte og dokumenterede arbejde. Securitas har da også ved flere lejligheder haft afgørende indflydelse på såvel bortvisning af tvivlsomme personer som indgriben, der afbrød igangværende indbrud i såvel biler som boliger.

Den kollektive ordning er præcis så effektiv, som antallet af medlemmer tillader. Når vi får flere betalende medlemmer, får vi råd til at købe vagttilsyn i flere timer. Større tilslutning vil muliggøre daglige tilsyn og stregkodescanninger på veje med fire eller færre medlemmer.

TYVERIALARM
Den kollektive ordning er en vagtpatrulje – ikke at forveksle med en alarmpatrulje. Hvis du allerede har en tyverialarm – eller ønsker at få en tyverialarm installeret – kan det elektroniske alarmsignal sendes til kontrolcentralen hos Securitas.

Ved nye installationer kan installatøren koble din installation direkte til Securitas. Har du allerede et abonnement hos G4S, Verisure eller et andet alarmfirma, kan du aftale med selskabet, at de skal sende modtagne alarmsignaler videre til Securitas’ kontrolcentral. Vilkår og pris skal du selv aftale med dit alarmfirma. Ethvert tilkald af vægter (telefonisk eller elektronisk) skal du selv betale – enten via en faktura på tilkaldet eller som en del af dét abonnement, som du har hos dit alarmfirma.

FORTIDEN
Efter kortvarige forsøgsperioder i 4. kvartal 2010 og februar/marts 2011 blev SSG’s vagtordning startet en juli 2011. Historien om de første 10 år af SSG’s vagtordningen kan du læse på side 10-11 i STRANDSIDEN fra juni 2021. Dette blad kan du downloade ved at klikke her

NABOHJÆLP
SSG anbefaler dig desuden at downloade den gratis app NABOHJÆLP, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden udvikler og udbreder i samarbejde med nabohjælpsbevægelsen. Rigtig mange medlemmer af SSG er allerede tilmeldt den gratis service, som app’en giver til dit nabolag. Du kan varsle dine naboer om egen ferie og blive varslet om naboers ferie – naturligvis med det formål at øge trygheden for alle. Du kan melde om mistænkelige hændelser og modtage info om suspekte hændelser på egen vej og naboveje.

Du bestemmer selv størrelsen af det område, du ønsker at tilhøre.

ER DU ENDNU IKKE MEDLEM AF VAGTORDNINGEN?
Den kollektive vagtordning (SECURITAS), Nabohjælp og Bo Trygt er tre elementer, der på bedste måde supplerer hinanden og medvirker til at nå Byrådets mål om at ”gøre Solrød til det bedste sted at leve og bo”.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding til den kollektive vagtordning!