Solrød Strands Klitlaug

I dag har SSG to bestyrelsesmedlemmer i den foreløbige bestyrelse for Solrød Stands Klitlaug.

Den endelige bestyrelse vælges inden udgangen af maj 2023, når kystsikringen er færdiggjort.

Med sin medvirken i den foreløbige bestyrelse har SSG bidraget til at mange ønsker og anden hensyntagen til både beboerbeskyttelse og naturinteresser er blevet imødeset fra både kommunens og myndighedernes side.

Klitlaugets hjemmeside: https://solrodklit.dk/