Solrød Strands Klitlaug

Med SSGs medvirken i årene 2021-2024 i den foreløbige bestyrelse i Klitlauget, har SSG bidraget til, at mange ønsker og anden hensyntagen til både beboerbeskyttelse og naturinteresser er blevet imødeset fra både kommunens og myndighedernes side.

Klitlaugets første ordinære generalforsamling fandt sted den 16. maj 2024. Her blev Klitlaugets bestyrelse valgt for første gang.

Klitlaugets hjemmeside: https://solrodklit.dk/