Solrød Strands Klitlaug

I dag har SSG to bestyrelsesmedlemmer i den foreløbige bestyrelse for Solrød Stands Klitlaug.

Den endelige bestyrelse vælges i slutningen af 2022, når kystsikringen er færdiggjort.

Med sin medvirken i den foreløbige bestyrelse har SSG bidraget til at mange ønsker og anden hensyntagen til både beboerbeskyttelse og naturinteresser er blevet imødeset fra både kommunens og myndighedernes side. Læs mere om klitlauget her www.solrodklit.dk