Strandrenselaugets bestyrelse:

Strandrenselaugets bestyrelse består af 7 medlemmer: Et medlem fra Solrød Kommune og to medlemmer fra hver af de tre grundejerforeninger: Solrød Strands Grundejerforening, Jersie Strands Grundejerforening og Karlstrup Strands Grundejerforening. Kommunens medlem er for tiden Borgmesteren, der også er formand for Strandrenselauget. Derudover deltager en medarbejder fra Teknik og Miljø som Laugets sekretær.

Bestyrelsen udpeger en tovholder for strandrensningen, som, i samarbejde med bestyrelsen og entreprenøren, varetager driften af rensningen.

Bestyrelsen:

Emil Blücher, Solrød Kommune.

Christina Bresson Petersen, Sekretær, Team Natur og Miljø, Teknik og Miljø.

Bjørn-Erik Jørgensen, Solrød Strands Grundejerforening.
Søren Fink-Jakobsen, Solrød Strands Grundejerforening.

Mogens Brøgger Christensen, Karlstrup Strands Grundejerforening.
Lene Hedegaard, Karlstrup Strands Grundejerforening.

Britta Dalsø, Jersie Strands Grundejerforening.
Ulla Skovgård, Jersie Strands Grundejerforening.