MØDE OM KLIMA

SSG afholder møde om klimatilpasning mandag d. 6. maj 2024 kl. 19 i Aktivitetscentret, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand.
Se nyhedsbrevet om mødet her

————————————————————————————————————————————–

GENERALFORSAMLING 2024

SSG afholdt Generalforsamling 2024 tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19 i Aktivitetscentret, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand.
Dagsorden, referat, beretning, budget og regnskab: Klik her.

————————————————————————————————————————————–

VIGTIG INFORMATION VEDR. FÆRDSEL PÅ FUGLESANGSVEJ

Denne information er udsendt til alle, som modtager nyhedsbreve fra såvel SolrødStrands Grundejerforening som Klitlauget.

Som bekendt er vi i fuld gang med de fysiske sikringer ved kysten herunder tværdiget ved Ventegodtsvej/Fuglesangsvej, og ved Fuglesangsvej nr. 20 og 23 er der opsat afspærringer og hegn ved vejen af sikkerhedsmæssige grunde.

Desværre har det vist sig, at de opsatte hegn er blevet fjernet i flere tilfælde, og dermed opstår der farlige situationer, da der er flere store huller ved vejen. Desuden har der været adskillige tilfælde, hvor forbipasserende går ind på de private matrikler, hvilket naturligvis ikke kan tolereres. Solrød Kommune har derfor bedt os hjælpe til med at få udbragt budskabet om:

At det er strengt forbudt at fjerne de opsatte hegn, og at man samtidigt respekterer alle henvisninger om ikke at betræde private områder.

——————————————————————————————————–

NY DATO TIL VEJLAUGSMØDET MED STORMFLODEN/KYSTSIKRINGEN SOM HOVEDTEMA: 

Torsdag den 23. november kl. 19.30 – 21.30 i Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85.

På grund af vandproblemer/oversvømmelse i Aktivitetscentret måtte vi desværre aflyse vores møde torsdag den 16. november.

Nu prøver vi igen.

Vi holder mødet i:

Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85, torsdag den 23. november kl. 19.30 – 21.30.

Tilmelding:

Alle er velkommen, og hvis du ønsker at deltage, så svar tilbage på mail til: info@ssgsolrod.dk Bare svar: “kommer og antal personer”. Da der var rigtig mange tilmeldte første gang, bedes du venligst sende din tilmelding senest tirsdag den 21. nov. af hensyn til disponering af den nødvendige plads.

Dagsorden

Velkommen ved formand for SSG Lars Hammer Wentoft.
Strandrensning: Ved Preben Larsen.
Kystsikring og Stormfloden ved Flemming Kristensen og Geo Lazarotti.
Eventuelt.

Efter en kort orientering om strandrensningen, sætter vi fokus på Kystsikringen, som vi deler op i tre hovedpunkterpunkter: Før, under og efter Stormfloden. Vi vil også orientere om sidste nyt vedr. genopbygningen af stranden og klitterne, og der bliver god mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer.

Der er sikkert mange, som har behov for at få bearbejdet, eller har spørgsmål efter stormfloden, så vi ser frem til en informativ og oplysende aften i hinandens selskab.

——————————————————————————————————–

MØDET OM KYSTSIKRING D. 16/11 ER AFLYST

Aktivitetscentret har fået oversvømmet kælderen.
Toiletter og alt andet vand må ikke bruges.

Mødet om kystsikring og Strandrensning i aften er derfor aflyst.

——————————————————————————————————–

AKTIVITETER PÅ STRANDEN I UGE 46
Solrød Strands Klitlaugs nyhedsbrev november 2023

På mandag d. 13/11 vil kommunens leverandør Forstas sørge for at få samlet de sidste store materialer op, som er skyllet ind med stormfloden. Det er alt lige fra drivtømmer til dele af badebroerne.

På tirsdag d. 14/11 formiddag vil 85 skolebørn fra Munkekærsskolen samle plastik og div. småting op, som der ligger i klitterne og på stranden. De starter ved Østre Strandvej (Strandens Hus), og har man tid og lyst, er man velkommen til at deltage. Starttid er kl. 9.00.

På onsdag d. 15/11 starter man med at bjærge sand på “den nye brede sandstrand”, som skal bruges til den kommende sandfodring. Der startes nordpå, og bemærk at sektioner af stranden vil være afspærret i perioder, hvor der bjærges sand og sandfodres. 

Kommunen udsender information til alle berørte grundejere via E-Boks i starten af den kommende uge.
I Klitlauget vil vi sørge for at informere i takt med at planerne for etableringen af kystsikringen sættes i værk.

På vejlaugsmødet i Solrød Strands Grundejerforening den 16. november, ser vi frem at kunne informere yderligere om sidste nyt vedr. kystsikringen, herunder tidsplaner med mere.

Med venlig hilsen
Solrød Strands Klitlaug.

——————————————————————————————————–

MØDE OM STORMFLODEN, KYSTSIKRING OG STRANDRENSNING

Se nyhedsbrevet med indbydelse til mødet d. 16/11-2023 kl. 19.30 her:
Nyhedsbrev november 2023

Tilmelding til mødet:
Mail til: info@ssgsolrod.dk
Bare skriv hvor mange I kommer

——————————————————————————————————–

LAD SANDET LIGGE – VI GÅR MED LIVREM OG SELER

Fra i morgen kan der i løbet af dagen/aften forventes vindstød op til 12-14 m/s samt en lidt forhøjet vandstand. Stormfloden har jo ødelagt store dele af sikringszonen, og derfor vil vores vejudgange stadig være udsatte. For at være ekstra sikre har kommunen her mandag aften tjekket vejudgange og tilført ekstra sand, der hvor det er skønnet nødvendigt.

Derfor bedes man lade sandet ligge, og ikke begynde at grave i/fjerne sand.

Vi beder alle om at respektere dette, det er jo for vores fælles sikkerhed.

Med venlig hilsen
Solrød Strands Klitlaug.

——————————————————————————————————–

KLITLAUGETS NYHEDSBREV LØRDAG D. 21. OKTOBER 2023


Tak for kampen og den enestående hjælp


Efter en heroisk fight mod naturen de senest døgn skal der lyde en kæmpe tak til kommune, beredskab og alle de andre gode kræfter, som “vandt” kampen mod de voldsomme naturkræfter. Uden disse mennesker kunne det være endt meget værre end tilfældet blev.

I område A, som Klitlauget dækker, og hvor vi jo er kystsikret, skulle der ikke være nogen boliger, som har fået vand ind, efter hvad vi har fået oplyst. Kampen mod vandmasserne ved Solrød Bæk blev vundet efter mange timers kamp, og ved Ventegodtsvej fik man også stoppet for det meste af det indtrængende vand, som der kom fra lagunerne i område B, som desværre ikke er kystsikret. I det nordlige område op til Karlstrup Mosebæk er der heller ikke rapporteret om skader på nogen boliger. Så den påførte sandfodring har også her været guld værd.

Desværre har vores klitter og øvrig natur blevet påført ufattelige skader, som aldrig er set tidligere, og her venter der en ny kamp for at få etableret kystsikringen igen. Dette arbejde går man i gang med at forberede straks, og i Klitlauget vil vi fortsat give vores bidrag til det forsatte arbejde i samarbejde med kommunen. Hvornår næste stormflod kommer ved jo ingen, og det blev slået fast med “syvtommersøm”, at hvis vi ikke havde fået kystsikret i vores område, så havde værdier af ufattelige dimensioner været gået tabt. Nu gælder det også om at få sluser og tværdige gjort færdigt hurtigst muligt.

Kommunen har været formidabel til at opdatere løbende på hjemmeside samt på Facebook, og følg med på de sidste opdateringer her https://www.facebook.com/solrodkom – her er fx info om oprydningsarbejdet samt andre nyttige oplysninger.
 
Med venlig hilsen
Solrød Strands Klitlaug.

——————————————————————————————————–

KLITLAUGETS NYHEDSBREV ONSDAG D. 18. OKTOBER 2023

Klik her: Klitlaugets nyhedsbrev

VARSLING OM FORHØJET VANDSTAND

Vi er på vej ind i et par dage med meget forhøjet vandstand.

Klik her og læs kommunens brev til grundejerforeningerne om emnet.

Brevet er på 2 sider, og indledes sådan:

VARSLING OM FORHØJET VANDSTAND
Kære grundejerforening
DMI har varslet forhøjet vandstand i Køge Bugt. Det betyder, at områder i Solrød Kommune vil blive oversvømmet, hvis vi ikke sikrer os. Vi forventer, at det vil give problemer i tidsrummet mellem fredag aften den 20. oktober og frem til lørdag middag den 21. oktober.

Torsdag morgen tidlig påbegyndes ”en lukning af slusen ved Solrød bæk med bags” og også ved Karlstrup Bæk foretage sikring.

Det nuværende kendte varsel er stormflod op til 2 m incl. bølger, og der opereres med mulige evakueringer i det sydlige område. De berørte er direkte orienteret via e-boks.

I brevet skriver Kommunen blandt meget andet:
Vi har desuden brug for hjælp til at fylde sandsække på kommunens tre afhentningssteder fra torsdag kl. 12 og igen fredag morgen. Begge dage til mørkets frembrud.

Vi skal opfordre til, at man møder op og hjælper hvis det er muligt.

Kommunens brev slutter:
Har du yderligere spørgsmål, så er der mere information på Solrød Kommunes hjemmeside. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål på hjemmesiden, kan du fra torsdag morgen den 19. oktober kontakte kommunen på tlf. 5618 2335.

——————————————————————————————————–

Øvrige nyheder

Her på siden kan du både finde seneste nyt og orientering om de emner, som vi i SSG har fokus på i øjeblikket.

Ønsker du at modtage seneste nyt direkte i din indbakke, så udfyld venligst tilmeldingsformularen her på siden.

Generalforsamling 2023

Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 19.00

Klik her for dagsorden, referat, beretning, regnskab, budget og indkommet forslag

Nyheder:

Revisionen af lokalplanen for strandområdet er nu i høring
Lokalplan 316.4, som gælder for de fleste af ejendommene i vores grundejerforening, er lige nu under revision med Solrød Kommunens forslag til lokalplan 316.7. Den væsentligste ændring i lokalplanen er, at det med den nye lokalplan igen maksimalt vil være tilladt at bygge i halvandet plan modsat muligheden for to fulde plan i den nuværende lokalplan 316.4.

Fra SSG skal der hermed lyde en stor opfordring til, at vores medlemmer deltager i høringen af forslaget til lokalplan 316.7.

Høringsperioden udløber den 17. april 2023

Se mere, klik her

Om lokalplan 316.6 for området overfor Solrød Center:

Revideret forslag til lokalplan for en del af Solrød Strandvej øst for Solrød Center i høring. Se forslaget her.

SSGs bemærkninger til det reviderede forslag til lokalplan 316.6 for Solrød Strandvej øst for Solrød Center. Se her

Lokalplan 316.6 Dialogmøde 10. februar 2022

Fjernvarme eller opgraderet biogas i strandområdet
Solrød Fjernvarme er gået i gang med at undersøge muligheden for at blive testkommune på at få lov til at udnytte overskuddet af ”opgraderet biogas” fra Solrød Biogas, som vil kunne opvarme hele strandområdet. Se mere her

Møder og nyhedsbreve

Referat og oplæg fra vejlaugsmødet om kystsikring d. 16/11-2022 kan ses her: Vejlaug

Kllitlaugets nyhedsbrev december 2022: Aktuelt om kystbeskyttelsen kan ses her

Orientering om:

Bliv klogere på kystsikringen og se seneste nyhedsbrev fra klitlauget

Nyheder fra Strandrenselauget

Tilmeld nyhedsbrev

* Påkrævet