Nyhedsbrev maj 2024 – Om generalforsamlingen i Solrød Strands klitlaug d. 16. maj

Nyhedsbrev april 2024 – Om klimamøde mandag den 6. maj 2024 kl. 19.00 – 21.00.

Nyhedsbrev marts 2024 – Om generalforsamling 2024 og vigtige datoer i 2024

Nyhedsbrev 2 december 2023 – Om farlig færdsel på Fuglesangsvej i forbindelsem med etableringen af tværdiget

Nyhedsbrev december 2023 – Orientering fra Vejlaugsmødet 23/11-2023 med Stormfloden/Kystsikringen som hovedtema. Nyhedsbrevet er fælles med Klitlauget.

Nyhedsbrev 2 november 2023 – Om nyt møde d. 23/11 med tema: Kystsikring, stormflod og strandrensning.

Nyhedsbrev november 2023 – Om mødet d. 16/11 med tema: Kystsikring, stormflod og strandrensning.

Nyhedsbrev juni 2023 – Om Strandens Hus, Biogas, Sankt Hans, Kystsikringen, Strandsiden.

Nyhedsbrev maj 2023 – Om generalforsamling og konstituering af ny bestyrelse.

Nyhedsbrev april 2023 – Om Generalforsamlingen, Lokalplaner, Strandens Hus, Kystsikringen, Strandrensning og Biogas.

Nyhedsbrev marts 2023 – Mere om biogas i strandområdet og generalforsamlingen i marts.

Nyhedsbrev 2 februar 2023 – Om biogas i stedet for fjernvarme på strandsiden.

Nyhedsbrev 1 februar 2023 – Om lokalplan 316.6 – for Solrød Strandvej øst for Solrød Center.

Nyhedsbrev november 2022 – Møde om opvarmning d. 1. december 2022.

Nyhedsbrev oktober 2022 – Møde om kystsikring.

Nyhedsbrev juli 2022 – Om sandfodring og strandrensning.