Bestyrelsen i Solrød Strand Grundejerforening består af fem til syv medlemmer og to suppleanter, som er valgt på foreningens ordinære generalforsamling.

Henvendelse til bestyrelsen kan ske via hjemmesidens kontaktformular
her: https://ssgsolrod.dk/?page_id=23
eller direkte til SSGs mail: info@ssgsolrod.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Lars Hammer Wentoft – Formand
Egevej 17.

Bjørn-Erik Jørgensen  – Næstformand, Kasserer
Klitvej 20A.

Geo Lazarotti – Bestyrelsesmedlem
Odinsvej 30.

Nikolaj Schwartz – Bestyrelsesmedlem
Uglevej 6.

Morten Bøgenskjold – Bestyrelsesmedlem
Spættevej 14.

Søren Fink-Jacobsen – Bestyrelsesmedlem
Mågevej 18.

Suppleanter: 
Vacant

Revisor: Mathias Fisker.

Revisorsuppleant: Søren Schramm.

Forretningsfører: Solrød Vandværk, Engvangen 14, Tlf. 5614 0193, post@solrodvand.dk