Har du spørgsmål til bestyrelsen, er du velkommen til at skrive til info@ssgsolrod.dk

Bestyrelsen i Solrød Strand Grundejerforening består af fem til syv medlemmer og to suppleanter, som er valgt på foreningens ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer:

Lars Hammer Wentoft, Formand
Egevej 17, tlf: 2916 0822

Bjørn-Erik Jørgensen  – Næstformand, Kasserer
Klitvej 20A, tlf: 3030 8853

Preben Larsen – Webmaster, sekretær 
Vestre Grootsvej 12, tlf: 2326 2748.

Flemming Kristensen – Bestyrelsesmedlem
Hedevej 5, tlf: 5665 3571 – 2145 7510

Geo Lazarotti – Bestyrelsesmedlem
Odinsvej 30, tlf: 4059 1864

Nikolaj Schwartz – Bestyrelsesmedlem
Uglevej 6, tlf: 6015 1362

Suppleanter: 

Revisor: Mathias Fisker

Revisorsuppleant: Søren Schramm, 

Forretningsfører: Solrød Vandværk, Engvangen 14, Tlf. 5614 0193, post@solrodvand.dk