Solrød Strand Grundejerforening (SSG) repræsenterer omkring 1.600 beboelser og over 5.000 beboere i kommunen, og er dermed et stort  og vigtigt talerør til kommune og myndigheder.

SSG dækker et interesseområde på strandsiden fra Tangvej i nord til Østre Grænsevej i syd og op mod motorvejen fra Cementvej i Nord til Vestre Grænsevej i syd.

Grundejerforeningen har siden 1917 været en vigtig aktør i mange store og små tiltag til gavn og glæde for store dele af kommunens  beboere, byudviklingen samt natur og miljø og har dermed medvirket til at gøre Solrød kommune til et attraktivt sted at bo.

De seneste år har SSG været en ”aktiv medspiller”, når det gælder fx Strandens Hus, forskønnelse af Gl. Køgevej, Kystsikringen, Vagtordningen, Strandrensningen og lokalplaner for bare at nævne nogle af de opgaver, som der har været fokus på de seneste år. 

Desuden har SSG bestyrelsesposter i Solrød Strandrens og den midlertidige bestyrelse i Solrød Strands Klitlaug. 

I Bestyrelsen vil vi fortsætte arbejdet for, at vi i en åben og konstruktiv dialog med både borgere og kommune kan medvirke til en masse gode løsninger til gavn for alle i kommunen.

Læs hele historien om SSG fra 1917 under menupunktet Foreningen > Historie.