Liste over Vejlaug og Grundejerforeninger i SSGs område: Vejlaugsliste

Vejlaugsmødet i 2024:
Næste vejlaugsmøde afholdes torsdag d. 14. november 2024 kl. 19.30-21.30 i Aktivitetscentret.

Om vejlaugsmødet om stormflod og kystsikring d. 23. november 2023: 
Før, under og efter stormfloden 19-21 oktober 2023

SSGs høringssvar til det reviderede forslag til lokalplan 316.6 for Solrød Strandvej øst for Solrød Center. Se nyhedsbrevet februar 2023 med de tre høringssvar her

Om mødet om varmepumper versus fjernvarme d. 1. december 2022:
Nyhedsbrev november 2022 

Om vejlaugsmødet om kystsikring d. 16. november 2022: Nyhedsbrev oktober 2022

Vejlaugsmødet 2022
Referat

Vejlaugsmødet 2022
Oplæg fra Solrød Kommune 

Vejlaugsmødet 2022
Oplæg fra DHI

Vejlaugsmødet om kystsikring d. 18. november 2021:
Referat