Vejlaugsmødet i 2022
Næste vejlaugsmøde bliver onsdag d. 16. november 2022
Bemærk: I Strandsiden står der, at vejlaugsmødet afholdes 17. november 2022
Her kunne vi ikke låne salen i Aktivitetscentret. Datoen er derfor ændret! 

Vejlaugsliste

Referat af vejlaugsmødet d. 18. november 2021